Bank Soalan Tahun 3 Matematik

Bank Soalan Tahun 3 Matematik 4,6/5 3259 votes

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan 3.

Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat hingga habis. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Soalan

Soalan Matematik Tahun 3 Kssr

Tahun

Bank Soalan Tahun 3 Bahasa Inggeris

Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menjawab soalan. Rajah tidak semestinya dilukiskan mengikut skala, kecuali dinyatakan sebaliknya. Anda boleh membuat kerja kiraan pada mana-mana ruang kosong dalam kertas ini.